Spørretimespørsmål fra Tord Lien (FrP) til landbruks- og matministeren

Om å treffe tiltak for å unngå beitenekt i utmark pga. forventning om rekordhøye rovdyrtap

Datert: 22.02.2006
Besvart: 01.03.2006 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Mattilsynet kan i år komme til å nekte utmarksbeite en rekke steder. Årsaken er forventning om rekordhøye rovdyrtap. De fylkene som vil bli hardest rammet er Hedmark, Nord-Trøndelag og Nordland. Det er snaue tre måneder til beiteslippet, en løsning må finnes før den tid. I Nationen den 16. februar sier statsråden at "nei til beite må være siste utvei" og at "myndighetene og bøndene må tekkes Mattilsynet gjennom å treffe tiltak som gjør beitenekt overflødig".

Hvilke tiltak vil Regjeringen treffe for å unngå beitenekt?


Les hele debatten