Spørretimespørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til fiskeri- og kystministeren

Om behandlingstiden for å gjennomgå gebyrer og avgifter innen sjøtransport, og hva konsekvensen for norske havner vil være av at et nytt avgiftsregime trekkes ut i tid

Datert: 22.02.2006
Besvart: 01.03.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Det er tverrpolitisk enighet om at mer gods skal fraktes til sjøs. Soria Moria-erklæringen slår også fast at Regjeringen arbeider for å nå dette målet. Likevel vil ikke statsråden gjennomgå gebyrer og avgifter innen sjøtransport før i Nasjonal Transportplan som er varslet Stortinget i 2008/2009.

Mener statsråden at 3 års behandlingstid er et minimum for en slik gjennomgang, og hva mener statsråden konsekvensen for norske havner vil være av at et nytt avgiftsregime trekkes ut i tid?


Les hele debatten