Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Om å gjennomgå tildelingskriteriene for belønningsmidler slik at Bergen ikke kommer dårligere ut enn f.eks. Oslo, og at den positive utviklingen i antallet kollektivreiser i Bergen kan videreføres

Datert: 23.02.2006
Besvart: 01.03.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Bergen opplever nå en økende kollektivbruk og har behov for en minst like stor andel av belønningsmidlene som de andre storbyene, dersom man skal holde på den gode utviklingen i retning av mer kollektivbruk.

Vil statsråden gjennomgå tildelingskriteriene for belønningsmidler slik at Bergen ikke kommer dårligere ut enn for eksempel Oslo og at den positive utviklingen i antallet kollektivreiser i Bergen kan videreføres?


Les hele debatten