Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til helse- og omsorgsministeren

Om å følge opp den norsksponsede alkoholresolusjonen i WHO, og hvordan det nordiske samarbeidet i alkoholpolitikken kan videreføres og utvikles internasjonalt

Datert: 23.02.2006
Besvart: 01.03.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Hvordan følger Regjeringen opp den norsksponsede alkoholresolusjonen i WHO i 2005, og kan Norge gjøre mer for å sørge for at norske og nordiske interesser i alkoholpolitikken sikres i denne prosessen, og hvordan kan det nordiske samarbeidet i alkoholpolitikken videreføres og utvikles internasjonalt slik at en styrker forståelsen for en effektiv alkoholpolitikk?


Les hele debatten