Spørretimespørsmål fra Inge Lønning (H) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt regionale helseforetak bør kjøpe tjenester innenfor psykisk helsevern fra private kommersielle aktører, dersom disse kan bidra til redusert ventetid for pasientene

Datert: 23.02.2006
Besvart: 01.03.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Tall fra Norsk pasientregister viser at den gjennomsnittlige ventetiden for barn og unge som trenger tjenester fra psykisk helsevern var 80 dager 3. kvartal 2005, hvilket innebærer en økning i forhold til foregående år. Jeg er kjent med at private aktører ønsker å etablere nye tilbud innenfor psykisk helsevern.

Mener statsråden at regionale helseforetak bør kjøpe tjenester innenfor psykisk helsevern fra private kommersielle aktører, dersom disse kan bidra til redusert ventetid for pasientene?


Les hele debatten