Spørretimespørsmål fra André N. Skjelstad (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om hvorvidt det å heve aldersgrensen for å hente ektefeller til Norge vil hjelpe jenter som utsettes for tvangsekteskap

Datert: 17.02.2006
Besvart: 15.03.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): 1. februar 2006 uttalte statsråden til norske medier at han vurderer aldersgrense for å hente ektefeller til Norge, som ledd i en politisk strategi for å forhindre tvangsekteskap.

Mener statsråden at å heve aldersgrensen for å hente ektefeller vil hjelpe jenter som utsettes for tvangsekteskap?


Les hele debatten