Spørretimespørsmål fra Trine Skei Grande (V) til barne- og likestillingsministeren

Om rekruttering av sakkyndige i fylkesnemnder og domstoler innenfor barnevernet

Datert: 09.02.2006
Besvart: 15.03.2006 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Sakkyndiges rolle i rettsapparatet er under debatt og kritikk, også innenfor barnevernet. Regjeringen Bondevik satte ned et utvalg for å se på dette. Samtidig er departementets retningslinjer slik at sakkyndige i fylkesnemnder og domstoler kan rekrutteres fra folk som ofte har oppdrag for barnevernet.

Ser statsråden at dette kan være uheldig, og at sakkyndige enten bør arbeide for barnevernet eller rettsinstansene?


Les hele debatten