Spørretimespørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om å ta initiativ til at det avholdes en konsensuskonferanse om ADHD, på bakgrunn av at FN har reagert på stor økning av ADHD-medikamenter i Norge

Datert: 02.03.2006
Besvart: 15.03.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): FN har reagert på stor økning i bruk av ADHD-medikamenter i Norge. Det er viktig at Helsetilsynet undersøker den norske praksisen vedrørende bruk av ADHD-medisin og ser på ev. koblinger mellom legemiddelindustrien og enkeltleger. Konsensuskonferanse om ADHD vil kunne være et viktig tiltak for å finne fakta og enighet om veien videre. Deltakere bør være HOD, KD, forskere fra inn- og utland, fagfolk og brukerrepresentanter.

Vil statsråden ta initiativ til at det avholdes en konsensuskonferanse om ADHD?


Les hele debatten