Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorvidt statsråden står fast på prinsippet om frivillighet når den geografiske inndelingen av regionene skal fastsettes

Datert: 03.03.2006
Besvart: 15.03.2006 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): I Kommunal Rapport 1. mars er statssekretær Inge Bartnes sitert fra et møte i Ålesund. Han uttaler at "vi kan ikke sitte i Oslo og tegne kart over hodet på lokale politikere. Prinsippet om frivillighet skal ligge til grunn når den geografiske inndelingen av regionene skal fastsettes".

Står statsråden fast ved dette prinsippet, og hvordan vil statsråden legge opp det videre arbeidet slik at ingen regionsgrenser blir fastsatt mot lokalpolitikernes vilje?


Les hele debatten