Muntlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til kunnskapsministeren

Om hvilke planer statsråden har for å skaffe nok utdanningsplasser og kompetansepersonell til pleie- og omsorgssektoren, med bakgrunn i reduksjonen av tilskuddet til private høyskoler

Datert: 15.02.2006
Besvart: 15.02.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF):


Les hele debatten