Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til nærings- og energiministeren

Om regelverksendring slik at offentligheitslova også gjeld for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND)

Datert: 03.10.1996
Besvart på vegne av: Nærings- og energiministeren
Besvart: 09.10.1996 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): "I. juni 1995 vedtok Stortinget mot 1 røyst å be Regjeringa leggja fram forslag om endringar i Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) sitt regelverk som sikrar at offentlighetslova skal gjelda for SND.

Når vil dette bli lagt fram for Stortinget?"


Les hele debatten