Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Om å sikre ansatte og innsatte i fengsler nødvendig sikkerhet ved gjennomføring av forvaringsdommer

Datert: 08.03.2006
Besvart: 15.03.2006 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Bruken av forvaring har økt og sannsynligvis er det like før personer med en annen type kriminalitet enn det som har vært vanlig, idømmes forvaring. Utfordringen blir da om systemet er godt nok forberedt på den nye "målgruppen" og om nødvendige tiltak er iverksatt.

Kan statsråden forsikre meg og Stortinget om at alle nødvendige sikringstiltak er/blir iverksatt av hensyn til berørte ansatt og innsatte i norske fengsler, slik at gjennomføring av forvaringsdommer gir alle nødvendig sikkerhet?


Les hele debatten