Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kunnskapsministeren

Om at muligheten til å akkumulere sykefravær og få tiden lagt til i stipendiatperioden er fjernet, noe som vil ramme stipendiater med kroniske sykdommer hardt

Datert: 08.03.2006
Besvart: 15.03.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Kunnskapsdepartementet har nylig fastsatt en ny forskrift om stipendiaters ansettelsesvilkår. Frem til nå har det vært mulig for stipendiater å akkumulere sykefravær av kortere varighet og få tiden lagt til i stipendiatperioden. Denne muligheten er nå fjernet. Dette tiltaket synes å kunne ramme stipendiater med kroniske sykdommer urimelig hardt siden man ikke lenger vil ha muligheten til å se slikt sykefravær "under ett".

Vil statsråden vurdere noen tiltak for å rette opp denne urimeligheten?


Les hele debatten