Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om å sikre at ny Nasjonal transportplan utarbeides på basis av en bred faglig og politisk evaluering av arbeidet med NTP 2006-2015

Datert: 09.03.2006
Besvart: 15.03.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): 2006 er første år i Nasjonal transportplan 2006-2015. I samme år er arbeidet med ny NTP for perioden 2010-2019 startet opp. Ved oppstart av arbeid med ny Nasjonal transportplan er det viktig at det gjennomføres evaluering av planprosess og -innhold for å sikre at et så viktig nasjonalt plandokument ivaretar de helhetlige og strategiske mål som er nødvendig og ønskelig.

På hvilken måte har og/eller vil statsråden sikre at ny NTP utarbeides på basis av en bred faglig og politisk evaluering av arbeidet med NTP 2006-2015?


Les hele debatten