Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Om å foreta seg noe slik at skattefrihet for arbeidsgiverbetalte velferdstiltak/reiser kan gjelde alle bedrifter og arbeidsplasser over hele landet

Datert: 09.03.2006
Besvart: 15.03.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Skattedirektoratet har nylig avgitt en forhåndsuttalelse om arbeidsgiverbetalte velferdstiltak/reiser som fastslår at arbeidstakere og arbeidsplasser i distriktene beskattes på en annen måte enn i mer sentrale strøk.

Hva vil statsråden foreta seg for at skattefrihet for slike viktige arbeidsmiljøtiltak kan gjelde alle bedrifter og arbeidsplasser over hele landet?


Les hele debatten