Spørretimespørsmål fra Ingebrigt S. Sørfonn (KrF) til fornyings- og administrasjonsministeren

Om den lange handsamingstida i Klagenemnda for offentlige anskaffelser påverkar konkurransen, og kva statsråden vil gjera for å setja KOFA i stand til å fylla oppgåva si

Datert: 09.03.2006
Besvart: 15.03.2006 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Ingebrigt S. Sørfonn (KrF)

Spørsmål

Ingebrigt S. Sørfonn (KrF): Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ei viktig oppgåve. På grunn av at mange klagar til nemnda har sakshandsamingstida vorte svært lang. Dette har igjen ført til at verksemder ikkje klagar, sjølv om dei meiner at det er grunnlag for klage.

Meiner statsråden den lange handsamingstida påverkar konkurransen, og kva vil statsråden gjera for å setja KOFA i stand til å fylla oppgåva si?


Les hele debatten