Spørretimespørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Om å støtte kravet om å øke avskrivningssatsene på bl.a. maskiner

Datert: 09.03.2006
Besvart: 15.03.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Ved å opprette et holdingsselskap blir beskatningen på aksjegevinster utsatt inntil pengene tas ut av selskapet, altså en rentefri skattekreditt. Ifølge svar fra statsråden er ikke dette en egentlig besparelse fordi skatten uansett må betales på et senere tidspunkt. Skattekreditten i et holdingsselskap kan sammenlignes med den skattekreditten som oppnås ved å øke avskrivningssatsene på f.eks. maskiner.

Burde ikke statsråden da støtte kravet om å øke avskrivningssatsene på bl.a. maskiner?


Les hele debatten