Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til kunnskapsministeren

Om i hvilket omfang ordningen med gaveforsterkning ved større private donasjoner til grunnforskning er kommet til anvendelse

Datert: 09.03.2006
Besvart: 15.03.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Stortinget har vedtatt en ordning med gaveforsterkning ved større private donasjoner til grunnforskning. For 2006 er det øremerket 50 mill. kr til denne ordningen, som har en nedre grense på bidrag på minst 5 mill. kr.

I hvilket omfang er ordningen hittil kommet til anvendelse?


Les hele debatten