Spørretimespørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om å gjere likestillingslova betre kjend for arbeidsgivarar og styrkje kvinnene sine rettar i arbeidslivet, då enkelte opplever å bli diskriminert grunna graviditet og permisjonsrettar

Datert: 09.03.2006
Rette vedkommende: Barne- og likestillingsministeren
Besvart: 15.03.2006 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Enkelte kvinner opplever å bli diskriminert i arbeidslivet grunna graviditet og permisjonsrettighetar knytt til fødsel.

Kva vil statsråden gjere for at likestillingslova vert betre kjend for arbeidsgivarar, styrkje kompetansen på området og styrkje kvinnene sine rettighetar i arbeidslivet?


Les hele debatten