Spørretimespørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til kultur- og kirkeministeren

Om NRKs presseetiske holdninger og rolle som allmennkringkaster, på bakgrunn av at tunge næringsinteresser innen oljeindustrien sponser en ny serie

Datert: 09.03.2006
Besvart: 15.03.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): NRK har en viktig rolle som allmennkringkaster. Ikke minst for å sikre et bredt tilbud til folket. Det viser seg nå at tunge næringsinteresser innen oljeindustrien sponser NRKs nye serie "Norsk oljehistorie". Dette stiller spørsmål ved NRKs presseetiske holdninger, med hva allmennkringkasteren kan tillate seg innenfor reglene om sponsing, men også om deres objektive rolle og om allmennkringkastingskravene her tøyes for langt.

Hva vil statsråden gjøre for at NRK ikke svekker sin rolle som allmennkringkaster?


Les hele debatten