Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om når en nasjonal strategi for diagnostisering, forskning og behandling av KOLS kan foreligge, og om Stortinget vil få anledning til å behandle den

Datert: 09.03.2006
Besvart: 15.03.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Under en interpellasjon fra undertegnede i Stortinget 11. april i fjor der temaet var KOLS og spørsmålet om statsråden ville ta initiativ til å få utarbeidet en nasjonal strategi for diagnostisering, forskning og behandling av KOLS, svarte statsråden: "Det kan derfor være hensiktmessig at dette skjer i form av en samlet nasjonal strategi. En slik nasjonal strategi vil jeg igangsette."

Jeg ber derfor om å få vite når en slik plan kan foreligge, og om Stortinget vil få anledning til å behandle den i full bredde?


Les hele debatten