Spørretimespørsmål fra Petter Løvik (H) til fiskeri- og kystministeren

Om å sørgje for at regelverket for den nye distriktskvoteordninga blir raskt klart, og at aktørar i alle delar av landet får høve til å vere med og konkurrere om delar av kvoten

Datert: 09.03.2006
Besvart: 15.03.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): I Fiskeribladet 7. mars i år blir det sagt at den nye distriktskvoten allereie er "oppbrukt" før regelverket er klart.

Vil statsråden sørgje, for at regelverket blir raskt klart, og at aktørar i alle deler av landet vil få høve til å vere med å konkurrere om deler av kvoten?


Les hele debatten