Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om hvordan kraftunderskuddet i Midt-Norge skal dekkes i perioden fra 2008/2009 og fram til gasskraftverket er operativt

Datert: 09.03.2006
Besvart: 15.03.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Det er generell enighet om at Midt-Norge vil få en meget kritisk kraftsituasjon fra 2008/2009. Kraftunderskuddet vil være ca. 9 TWh i regionen, og maks importmulighet er ca. 5 TWh. Nye nettforsterkninger kan være på plass tidligst rundt 2012. Statoil og Shell har fremlagt en plan om en CO2-verdikjede, hvor gasskraftverk etter planene er operativt fra 2010, og trolig uten CO2-rensing første året.

Hvordan skal kraftunderskuddet dekkes i perioden fra 2008/2009 og frem til gasskraftverket er operativt?


Les hele debatten