Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Om at initiativet til organisering av bompengeinnkreving tas og bæres lokalt, og hvorvidt statsråden er enig i at et statlig bompengeselskap ikke er en god idé

Datert: 09.03.2006
Besvart: 15.03.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Vi har i Norge etter hvert lange tradisjoner for vår spesielle form for organisering av bompengeinnkreving, hvori initiativet både tas og bæres lokalt. Dette er viktig for oppslutning om trafikantbetaling ved bompenger som institutt. I etatsforslaget til Nasjonal transportplan var spørsmålet reist om man burde etablere et statlig bompengeselskap. Samferdselskomiteen fulgte ikke opp dette. Spørsmålet er senere reist fra tid til annen, men har også da blitt avvist.

Er statsråden enig i at dette ikke er en god idé?


Les hele debatten