Spørretimespørsmål fra Trond Helleland (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Om hva som vil bli gjort for å bedre framdriften i prosjektet MinSide, det elektroniske servicekontoret, og når MinSide kan tas i bruk

Datert: 14.03.2006
Fremsatt av: Øyvind Halleraker (H)
Besvart: 29.03.2006 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): 13. mars utsatte statsråden MinSide, det elektroniske servicekontoret, på ubestemt tid. Prosjektet var i rute da regjeringen Stoltenberg tiltrådte. De viktigste utfordringene som krever betydelig politisk oppmerksomhet, har også tidligere vært samordningen mellom MinSide og de statsetatene som leverer tjenestene samt utbredelsen av godkjente eID-løsninger.

Hva vil statsråden gjøre for å bedre framdriften i prosjektet, og når kan innbyggerne ta MinSide i bruk?


Les hele debatten