Spørretimespørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Om at eiendomsmegleres ansvar for fremlagte opplysninger i salgsoppgaver må tydeliggjøres i lovverket

Datert: 14.03.2006
Besvart: 29.03.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): I det siste er det igjen fremkommet eksempler på at salgsoppgaver for fast eiendom inneholder betydelige feil, noe som kan føre til store økonomiske tap for kjøper. I den sammenheng er det fra flere hold pekt på at meglerens ansvar for de fremlagte opplysninger ikke er tydelig nok.

Er statsråden enig i at eiendomsmeglernes ansvar for fremlagte opplysninger i salgsoppgaver må tydeliggjøres i lovverket?


Les hele debatten