Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til statsministeren

Om offentliggjøring av referatene fra Forum for verdiskaping. (Trukket tilbake)

Datert: 14.11.1996
Spørsmålet er trukket tilbake

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): "Vil statsministeren bidra til en mer åpen politisk debatt gjennom å sørge for at referatene fra Forum for verdiskapning sine møter blir offentliggjort?"


Les hele debatten