Spørretimespørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Om å vurdere å fjerne omsetningsgrensen for radiobingo, da Budstikka Radio Trøndelag ellers vil måtte si opp 75 pst. av de ansatte og redusere sendeaktiviteten drastisk

Datert: 16.03.2006
Besvart: 29.03.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): Lokalmediene er sentrale kulturbærere og bidrar til mangfold i den lokale samfunnsdebatten. Budstikka Radio Trøndelag har et av de største konsesjonsområdene for lokalradio, har 3 lokalkontor med 130 frivillige, 16 pst. lytteroppslutning og høye sendekostnader pga. vanskelig geografi. Hvis radioen ikke får overskride omsetningsgrensen på 2 mill. kr for radiobingo, vil de måtte si opp 75 pst. av de ansatte og redusere sendeaktiviteten drastisk.

Vil statsråden vurdere å fjerne omsetningsgrensen?


Les hele debatten