Spørretimespørsmål fra Gunvald Ludvigsen (V) til helse- og omsorgsministeren

Om å sikre utdanning av nok kirurgar med god fagleg breiddekompetanse, slik at lokalsjukehusa kan overleve i framtida

Datert: 16.03.2006
Besvart: 29.03.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Gunvald Ludvigsen (V)

Spørsmål

Gunvald Ludvigsen (V): I Soria Moria-erklæringa står det at ingen lokalsjukehus skal leggjast ned, og helsetenesta skal ha tilstrekkeleg med ressursar og kompetanse. Å oppretthalde lokalsjukehus er svært viktig for Venstre, men skal ein halde liv i lokalsjukehusa må dei ha eit innhald som gir tilstrekkelege tilbod.

Korleis vil styresmaktene sikre utdanning av nok kirurgar med god faglig breddekompetanse, slik at lokalsjukehusa kan overleve i framtida?


Les hele debatten