Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Om forskrifter om fartsgrenser for mellomstore biler

Datert: 16.03.2006
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 29.03.2006 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Mellomstore biler mellom 3,5 og 7,5 tonn har ikke lov å kjøre fortere enn 80 km/t selv om fartsgrensen kan være både 90 og 100 km/t enkelte steder. Mange av disse bilene er privatbiler/firmabiler og brukes dermed som vanlige personbiler.

Ser statsråden at forskriftene, som første gang ble vedtatt i 1957 og behandlet på nytt i 1986, ikke har tatt hensyn til bilparkens utvikling i Norge?


Les hele debatten