Spørretimespørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Om hvilke strakstiltak statsråden vil iverksette for å få løst den alvorlige mangelen på soningsplasser

Datert: 17.03.2006
Besvart: 29.03.2006 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Justisministeren har tidligere annonsert at Regjeringen i løpet av våren vil fremlegge en helhetlig plan for å fjerne soningskøene, men vi opplever nå en akutt mangel på soningsplasser. Samtidig som politiet i perioder har stått helt uten varetektsplasser, er det kommet frem opplysninger om at utlendinger som kunne vært utvist til soning i hjemlandet, legger beslag på en rekke plasser i norske fengsler.

Hvilke strakstiltak vil statsråden iverksette for å få løst den alvorlige mangelen på soningsplasser?


Les hele debatten