Spørretimespørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om hva som vil bli gjort for å redusere ventetiden for operasjoner av pasienter med sykelig fedme

Datert: 21.03.2006
Fremsatt av: Kjell Ingolf Ropstad (KrF)
Besvart: 29.03.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Ventetiden for operasjon for sykelig fedme er ved en rekke sykehus reelt opptil 10 år. Dette er et klart brudd på formålet med pasientrettighetsloven. Pasienter som er gitt rett til helsehjelp pga. alvorlig sykdom, skal ikke vente i årevis på effektiv behandling. For den aktuelle pasientgruppen fører ventetiden til forverring av sykdommen samt tilleggslidelser som diabetes, leddsmerter, kreft og psykiske lidelser.

Hva vil statsråden gjøre for å redusere ventetiden for operasjoner av pasienter med sykelig fedme?


Les hele debatten