Muntlig spørsmål fra Lars Sponheim (V) til statsministeren

Om Regjeringens manglende evne til å gjøre ord om til handling, med bakgrunn i at det åpenbart er et flertall av saker der regjeringspartiene er innbyrdes uenige

Datert: 01.03.2006
Besvart: 01.03.2006 av statsminister Jens Stoltenberg

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V):


Les hele debatten