Spørretimespørsmål fra Vera Lysklætt (V) til justisministeren

Om å vurdere å opprette et eget samisk politidistrikt i indre Finnmark, for å bedre rettssikkerheten til den samiske befolkningen og bedre politiberedskapen generelt i fylket

Datert: 21.03.2006
Besvart: 29.03.2006 av justisminister Knut Storberget

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Vi har en stor utfordring i det å sikre hele Finnmarks befolkning en forsvarlig politidekning. Store avstander, spredt bebyggelse og et tøft klima, i tillegg til problemer med å få tilsatt velkvalifisert personell flere steder, gjør sitt til at det må tenkes nytt på dette området.

Vil statsråden vurdere å opprette et eget samisk politidistrikt i indre Finnmark, for på den måten å kunne bedre rettssikkerheten til den samiske befolkningen, i tillegg til at politiberedskapen generelt i fylket kan bedres?


Les hele debatten