Spørretimespørsmål fra Gunn Berit Gjerde (V) til landbruks- og matministeren

Om kva tiltak Regjeringa vil setje inn for å nå målsetjinga om auka økologisk produksjon av landbruksvarer

Datert: 22.03.2006
Besvart: 29.03.2006 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Gunn Berit Gjerde (V)

Spørsmål

Gunn Berit Gjerde (V): I Soria Moria-erklæringa er det ei målsetting om at 15 pst. av landbruksvarene som blir produserte her til lands skal vere produsert økologisk innan 2015. Etterspurnaden etter økologiske produkt aukar, og det har til dels vore problem med å skaffe nok varer. Likevel flatar produksjonen ut fordi gardbrukararane ikkje finn det lønsamt å produsere økologisk.

Kva tiltak vil Regjeringa sette inn for å nå målsettinga om auka økologisk produksjon?


Les hele debatten