Spørretimespørsmål fra Børge Brende (H) til helse- og omsorgsministeren

Om initiativ til å rette opp den økonomiske situasjonen ved St. Olavs Hospital, med bakgrunn i en varslet nedleggelse av 80 sengeplasser

Datert: 23.03.2006
Besvart: 29.03.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Ledelsen ved St. Olavs Hospital har varslet nedleggelse av til sammen 80 senger 1. mai. Slik skal sykehuset spare 80 mill. kr på årsbasis. Blant pasientgruppene som rammes verst er de kroniske ortopedipasientene. Nedskjæringene er en følge av de balansekravene som er pålagt sykehuset kombinert med at statsråden så langt ikke har vært villig til å dekke de ekstrakostnadene sykehuset har under byggingen av et nytt sykehus.

Hvilket initiativ vil statsråden ta for å rette opp situasjonen ved St. Olavs Hospital?


Les hele debatten