Muntlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om å stramme inn innvandringspolitikken og få til en god integreringspolitikk, og få klarhet i hvem som kommer til Norge og årsakene til det

Datert: 08.03.2006
Besvart: 08.03.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP):


Les hele debatten