Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om hvorvidt Aetat skal bli forstyrret i sitt arbeid med NAV-reformen gjennom å få en parallell diskusjon om at deler av virksomheten skal skilles ut igjen og bli overført til de nye folkevalgte regionene

Datert: 08.03.2006
Besvart: 08.03.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H):


Les hele debatten