Spørretimespørsmål fra Morten Høglund (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om å få bevilget det gjenstående beløp av investeringsrammen for statens Fornebu-engasjement, og sikre et aktivt statlig engasjement i utviklingen av IT Fornebu

Datert: 30.03.2006
Besvart: 26.04.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): SIVA Fornebu AS sier nei til å delta i den planlagte kapitalutvidelsen i IT Fornebu Inkubator AS. Med denne politikken løper staten vekk fra sine tidligere løfter og bremser den positive utviklingen som har vært ved IT Fornebu.

Hva vil statsråden gjøre for at de gjenstående 22 mill. kr av investeringsrammen for statens Fornebu-engasjement blir bevilget, og hva vil gjøres for å sikre et aktivt statlig engasjement i utviklingen av IT Fornebu, i tråd med intensjonene?


Les hele debatten