Spørretimespørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å se på dagens behandlingsformer med sikte på å etablere bedre rutiner i det psykiatriske helsevesenet, etter flere tilfeller hvor pasienter har begått alvorlige voldshandlinger

Datert: 30.03.2006
Besvart: 26.04.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Media har den siste tiden trukket frem flere saker hvor psykiatriske pasienter begår alvorlige voldshandlinger med døden som ytterste konsekvens. Undertegnede ser med skepsis på dagens praksis hvor pasienter blir utskrevet etter svært kort tid.

Vil statsråden nå se på dagens behandlingsformer og sikkerhetstiltak for utsatte yrkesgrupper, med sikte på å etablere bedre rutiner og samhandling innenfor det psykiatriske helsevesenet, slik at fagpersonell og samfunnet som helhet kan føle seg trygge?


Les hele debatten