Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til kommunal- og regionalministeren

Om hva som er hovedforklaringen på økningen i kommunenes netto driftsresultat i 2005, og hvorvidt kommunenes andel til omsorgstjenester og grunnskole er blitt redusert for å bedre dette

Datert: 06.04.2006
Besvart: 26.04.2006 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Statsråden har flere ganger uttalt: "Men det er altså ikke vanskelig å få et netto driftsresultat på over 3 pst. Det kan man få ganske enkelt ved å kutte i kommunale tjenester." Det har i 2005 vært en samlet vekst i kommunenes driftsutgifter.

Har kommunenes samlede andel til pleie- og omsorgstjenester og grunnskolen blitt redusert i 2005 for å bedre det samlede driftsresultat for kommunesektoren, og hva er hovedforklaringen på økningen i kommunenes netto driftsresultat i 2005?


Les hele debatten