Spørretimespørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til nærings- og handelsministeren

Om hva som vil bli gjort for at norske bedrifter lettere skal få tilgang til høykompetent utenlandsk arbeidskraft, og om multiple visum for ansatte i norske selskap

Datert: 10.04.2006
Rette vedkommende: Arbeids- og inkluderingsministeren
Besvart: 26.04.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Stadig flere norske bedrifter opplever det vanskelig å finne og ansette høykompetent arbeidskraft fra EØS-området. Samtidig øker norsk næringsliv sin tilstedeværelse utenfor Europa og dermed også andelen ikke EØS-borgere blant sine ansatte.

Hva vil statsråden gjøre for at norske bedrifter skal lettere få tilgang til utenlandsk høykompetent arbeidskraft, og vil statsråden arbeide for at multiple visum kan brukes for ansatte i norske selskap fra land som f.eks. India, Singapore og Kina?


Les hele debatten