Spørretimespørsmål fra Paul Chaffey (SV) til utenriksministeren

Om hvorfor Norge avstod fra å stemme for en resolusjon i FN som uttrykte støtte til Haag-domstolens avgjørelse om atomvåpen

Datert: 22.11.1996
Besvart: 27.11.1996 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Paul Chaffey (SV)

Spørsmål

Paul Chaffey (SV): "Norge avsto fra å stemme for en resolusjon i 1. komite i FNs hovedforsamling som uttrykte støtte til Haag-domstolens avgjørelse angående atomvåpen, og som krevde forhandlinger om en traktat om avskaffelse av atomvåpen.

Hvorfor stemte ikke Norge for denne resolusjonen?"


Les hele debatten