Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til olje- og energiministeren

Om regjeringens politikk vedrørende Statoils konsesjonssøknad om nytt gasskraftverk på Mongstad

Datert: 20.04.2006
Besvart: 26.04.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Jeg har tatt opp Statoils konsesjonssøknad om nytt varmeenergiverk på Mongstad tidligere, og er overrasket over at statsråden kun redegjør for saksgangen og ikke kommer med et politisk signal eller holdning til prosjektet i et større perspektiv. Jeg er naturligvis klar over at saken er til behandling hos NVE.

Har ikke statsråden og den regjering han tilhører en politikk som kan tilkjennegi hvordan man vurderer en sak som altså er avgjørende for kraftsituasjonen, miljøet og nærings- og industriutviklingen?


Les hele debatten