Spørretimespørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Om øremerking av midler til skole i 2007, pga. manglende økning i skoledriftsmidler i 2006 tross økte bevilgninger til kommunene

Datert: 20.04.2006
Besvart på vegne av: Kunnskapsministeren
Besvart: 26.04.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): I en undersøkelse gjennomført av NRK har 3 av 4 rektorer svart at de ikke har fått mer penger til driften av skolen til tross for at Regjeringen hevdet at de har satset på skole gjennom sin økning av bevilgningene til kommunene på 5,7 mrd. kr i år. Fremskrittspartiet fremmet forslag om like store bevilgninger til kommunene i 2006, men øremerket midler til de viktigste velferdsoppgavene, herunder skole.

Ser statsråden at Regjeringens påståtte satsning er feilslått, og vil statsråden vurdere øremerking til skole i 2007?


Les hele debatten