Spørretimespørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om hvorvidt og ev. når det vil bli gjeninnført obligatorisk norskopplæring for beboere i asylmottak, også for dem som ikke har fått oppholdstillatelse

Datert: 25.04.2006
Besvart: 10.05.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): Det er av avgjørende betydning for kommunene å ha så forutsigbare rammebetingelser som mulig for å kunne planlegge og gjennomføre tiltak i opplæringssektoren på en best mulig måte. Blant annet gjelder dette i forhold til obligatorisk norskopplæring for beboere i asylmottak. Enkelte kommuner opplever betydelig usikkerhet i forhold til dette.

Vil det bli gjeninnført obligatorisk norskopplæring for alle beboere i asylmottak også for dem som ikke har fått oppholdstillatelse, og når vil dette eventuelt tre i kraft?


Les hele debatten