Spørretimespørsmål fra John Thune (KrF) til finansministeren

Om å fremme forslag i revidert nasjonalbudsjett som kan løse situasjonen for skogeiere som ikke kan reinvestere erstatningsbeløp ved frivillig barskogvern etter reglene for betinget skattefritak

Datert: 20.04.2006
Fremsatt av: Line Henriette Holten (KrF)
Besvart: 10.05.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

John Thune (KrF)

Spørsmål

John Thune (KrF): Det er viktig å øke barskogvernet for å sikre det biologiske mangfoldet. Frivillig vern er en viktig strategi for å redusere konfliktnivået i skogvernet. Dagens regelverk gir ikke alle skogeiere samme mulighet for betinget skattefritak. Det er uheldig dersom verneprosessen blir stoppet på grunn av et slikt regelverk.

Vil statsråden i revidert nasjonalbudsjett komme med et forslag som kan løse situasjonen til de skogeierne som ikke har muligheter for å reinvestere erstatningsbeløpet etter vedtatte regler?


Les hele debatten