Spørretimespørsmål fra Jon Lilletun (KrF) til utviklingsministeren

Om oppfølging av tidligere oppfordring til Verdensbanken om å foreta en utredning om illegitim gjeld i forbindelse med gjeldslette

Datert: 29.03.2006
Besvart: 10.05.2006 av utviklingsminister Erik Solheim

Jon Lilletun (KrF)

Spørsmål

Jon Lilletun (KrF): Illegitim gjeld har fått en stadig mer sentral plass i den internasjonale debatten om gjeldslette. Tidligere utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson ba Verdensbanken om å foreta en utredning av dette spørsmålet, og det ble bevilget penger til dette viktige initiativet. Dette er nå mer enn ett år siden.

Kan statsråden si noe om fremdriften i dette arbeidet, hva som er gjort, og om oppfølgingen vil bli gjort fra norsk side for å løfte spørsmålet om illegitim gjeld i relevante internasjonale fora?


Les hele debatten