Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til kunnskapsministeren

Om konkrete tiltak for å styrke rådgivningstjenesten i grunnskole og videregående skole, utover lovnaden om økte etter- og videreutdanningsmidler

Datert: 10.04.2006
Besvart: 10.05.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Rådgivertjenesten karakteriseres av mange som et forsømt område i skolen.

Hvilke konkrete tiltak vil statsråden igangsette i forbindelse med en styrking av rådgivertjenesten i grunn- og videregående skole, ut over lovnaden om ytterligere økning av etter- og videreutdanningsmidler?


Les hele debatten