Spørretimespørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Om å foreta en evaluering av hvordan gratisprinsippet i grunnskolen har fungert siden 2003, og om det er behov for ytterligere tiltak i denne forbindelse

Datert: 12.04.2006
Besvart: 10.05.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): I Innst. O. nr. 43 for 2002-2003 ble gratisprinsippet i grunnskolen presisert og tydeliggjort. Dessverre er det fortsatt betydelig uklarhet blant skoler, skoleeiere og foreldre om hvordan prinsippet skal praktiseres.

Vil statsråden foreta en evaluering av hvordan gratisprinsippet har fungert siden 2003, og om det eventuelt er behov for ytterligere tiltak i denne forbindelse?


Les hele debatten